Xây nhà trên đất quy hoạch bị phạt 12.500.000 đồng có đúng không?

Hỏi

Rất mong các chuyên gia tư vấn dùm em,

Em có mua 1 miếng đất ở đô thị, tính tới giờ đã 7 năm mới tích góp được tiền xây nhà cấp 4. Đất thuộc diện quy hoạch nên không được phép xây dựng.

Em đã lên phường làm cam kết hứa sẽ không khiếu nại gì về nhà cửa nếu sau này có chính sách giải tỏa. Nhưng bên phường nói em là sẽ không phạt chủ đầu tư, mà chỉ phạt chủ nhà với mức phạt là 12.500.000 đồng.

Cho em hỏi khung hình phạt này đã đúng chưa và có luật nào nói về việc phạt chủ nhà không?

Em xin cảm ơn!

Khoản 6 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng bất động sản như sau:

“Điều 13. Vi phạm quy định về tổ chức thi công xây dựng

6. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản này;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình”.

Theo đó, vì đất của bạn ở đô thị nên mức phạt tiền sẽ thuộc điểm b nêu trên, theo đó mức phạt là từ 10 triệu đến 15 triệu đồng. Như vậy, cơ quan có thẩm quyền quyết định mức phạt 12,5 triệu đồng là đúng quy định pháp luật.

Về chủ thể nộp phạt: Theo Nghị định 121/2013/NĐ-CP thì chủ thể phải chấp hành hình phạt tại Khoản 6 Điều 13 nêu trên là “chủ đầu tư”. Mà “chủ đầu tư” là người (hoặc tổ chức) sở hữu vốn hoặc là người được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. Chủ đầu tư là người phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về các mặt chất lượng, tiến độ, chi phí vốn đầu tư và các quy định khác của pháp luật. Trong trường hợp của bạn là xây dựng nhà ở riêng lẻ nên chủ đầu tư cũng chính là bạn – chủ nhà.

Vì vậy, bạn có trách nhiệm phải nộp phạt vi phạm hành chính cho hành vi xây dựng nhà không có giấy phép xây dựng, với mức phạt là 12,5 triệu đồng.

Theo diaoconline

loading...

Đang tải...