Tiền đã tặng, không phải trả lại khi ly hôn

Theo Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình, việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận thì yêu cầu tòa án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau

a) Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập.

Theo thư bạn trình bày thì nhà đất là tài sản chung của vợ chồng bạn nên khi ly hôn, việc chia nhà đất chung vợ chồng sẽ do hai vợ chồng bạn tự thỏa thuận với nhau. Nếu vợ chồng bạn không tự thỏa thuận được thì cùng với đơn yêu cầu ly hôn, vợ chồng bạn có thể yêu cầu tòa án cấp huyện nơi có nhà đất giải quyết chia tài sản chung vợ chồng.

Việc chia tài sản chung được giải quyết theo nguyên tắc: tài sản chung của vợ chồng bạn sẽ được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này.

Về việc trả lại tiền mua nhà cho cha mẹ

Tại khoản 3 Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Theo đó, trong thời kỳ hôn nhân nếu hai vợ chồng bạn có nghĩa vụ chung (nợ, trả góp...) thì khi ly hôn hai bạn vẫn phải tiếp tục thanh toán nghĩa vụ chung theo thỏa thuận, nếu không tự thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.

Do vậy, nếu khoản tiền do bố mẹ chồng cho vợ chồng bạn vay, mượn để mua nhà đất thì khi ly hôn, vợ chồng bạn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ rồi mới phân chia phần tài sản còn lại.

Tuy nhiên, nếu khoản tiền này do bố mẹ chồng và mẹ đẻ bạn đã tặng cho vợ chồng khi mua nhà đất thì theo quy định tại Điều 465 Bộ luật dân sự: “Hợp đồng tặng cho là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận". Vì thế, vợ chồng bạn không có nghĩa vụ thanh toán lại.

Theo VnExpress

loading...

Đang tải...