Thủ tục cấp sổ đỏ do được hưởng thừa kế

hi một người mất, Quyền sử dụng nhà đất của họ không đương nhiên chuyển sang những người thừa kế. Mà nguời được thừa kế cần phải tiến hành thủ tục đăng ký biến động QSDĐ. Do vậy, Luật Bảo Việt xin hướng dẫn Quý khách trình tự thủ tục này như sau:

1. Trình tự thủ tục
Bước 1: Quý khách tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế: Xem tại đây.
               Quý khách cần chuẩn bị các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở; Giấy chứng tử; Di chúc (đối với trường hợp có di chúc); Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu; Chứng minh nhân dân.
Bước 2: Đăng ký biến động (sang tên sổ đỏ) tại UBND Quân/Huyện
1. Nộp hồ sơ đăng ký biến đông tại Văn phòng đăng ký QSDĐ;
2.Thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);
3. Nhận sổ đỏ (GCNQSDĐ) đã được đăng ký biến động.
2. Hồ sơ gồm có:  
- Đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất (01 bản);
- Di chúc (nếu có);
- Biên bản khai nhận di sản thừa kế;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc và 01 bản sao);
- Hộ khẩu, CMTND của bên nhận thừa kế (01 bản sao);
- Biên lại nộp nghĩa vụ tài chính hoặc thông báo miễn nộp nghĩa vụ tài chính (bản gốc);
3. Thuế, phí lệ phí, thời gian thực hiện:
Lệ phí:
- Phí thẩm định: Mức thu tính bằng 0,15% giá trị tài sản (Tối thiểu 100.000 đồng đến tối đa không quá 5.000.000 đồng/trường hợp)
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 25.000 đồng (đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
4. Thời gian thực hiện: Không quá 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải đo trích thửa đất không quá 30 ngày).

loading...

Đang tải...