Cấp giấy chứng nhận cho phần đất khai hoang dôi dư

Hỏi: Tôi sống trên mảnh đất hiện tại từ ngày 15/1/1993, một phần đất có giấy tờ, phần còn lại thì không.

Mảnh đất do tôi khai hoang và cho đến nay không có sự tranh chấp nào. Như vậy, tôi có được cấp giấy quyền sử dụng đất phần còn lại nữa không?

Mong được chuyên mục Tư vấn nhà đất giải đáp. Cảm ơn.

Trương Thị Bích Thảo (truongbichthao01@... )Trả lời

 


Theo thư bà, tôi hiểu đất của bà đang sử dụng là đất ở, trước đây bà đã làm thủ tục và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, tuy nhiên lần cấp đó chưa hết diện tích thực tế bà đang sử dụng.

Theo Luật Đất đai hiện hành, bà có thể được cấp giấy chứng nhận cho phần diện tích còn lại nếu hiện tại việc sử dụng đất của bà phù hợp với quy hoạch.

Tại thời điểm hiện hành, việc sử dụng đất của bà phù hợp quy hoạch, được UBND phường/xã xác nhận là đất không có tranh chấp, nếu:

(i) Tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất (xây nhà ở) bà đã có một trong các hành vi vi phạm: lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc thì sẽ không được cấp giấy chứng nhận (điểm c khoản 4 Điều 14 Nghị định 84/2007/NĐ-CP).

(ii) Việc “công bố, cắm mốc” quy hoạch sau khi bà cất nhà thì không xem bà đã sử dụng đất vi phạm quy hoạch. Trường hợp hiện tại Nhà nước chưa có quyết định thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì bà sẽ được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp hiện tại Nhà nước đã có quyết định thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì bà không được cấp giấy chứng nhận nhưng được tiếp tục sử dụng đất theo hiện trạng (điểm c và d khoản 1 Điều 14 Nghị định 84/2007/NĐ-CP).

(iii) Trường hợp quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt điều chỉnh mà toàn bộ hoặc một phần thửa đất phù hợp với quy hoạch điều chỉnh đó thì bà được cấp giấy chứng nhận (điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định 84/2007/NĐ-CP).

(iv) Tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất, bà vi phạm như trình bày ở mục (i). Nhưng hiện nay, tại thửa đất của bà Nhà nước đã duyệt quy hoạch là đất ở thì bà sẽ được cấp giấy chứng nhận (khoản 5 Điều 14 Nghị định 84/2007/NĐ-CP).

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà nếu vượt hạn mức giao đất ở, bà phải nộp tiền sử dụng đất.

Thân ái chào bà.

Luật sư Huỳnh Văn Nông (www.shlaw.vn)

(Theo TTO)

loading...

Đang tải...