Cách tính giá trị đất đai khi khởi kiện tranh chấp.

Hiện tại tôi đang làm đơn khởi kiện tranh chấp đất đai, trong đơn khởi kiện tòa án yêu cầu tôi khai báo giá trị miếng đất đang tranh chấp nên có 1 thắc mắc mong luật sư tư vấn giúp tôi.

Miếng đất thổ vườn có diện tích khoản 2.000 m2, trên đó 400 m2 đã được chuyển sang thổ cư. Xin luật sư giúp tôi khai báo giá miếng đất trên là bao nhiêu?, miếng đất trên nằm ở Quận 2 HCM. Xin cám ơn luật sư.

Trả lời:

khai giá ban đầu chỉ nhằm mục đích tạm tính tiền án phí thôi.Đưa giá cao thì tạm đóng án phí nhiều.

Mức án phí theo quy định hiện hành như sau: dưới 400 triệu là 5%

từ 400 - 800 triệu mức án phí là 4%, từ 800- 1200 triệu là 3%, trên 2 tỉ là 2%, trên 4 tỉ là 0,1%

Ví dụ em có thể tạm tính giá 2000m là 4 tỉ đồng

1. Nếu em tranh chấp toàn bộ thì đóng án phí theo mức 4  tỉ, tính ra tương đương 112 triệu đồng, đóng tạm ứng trước 50% là

là 61.000.000 đồng

2. Giả sử em chỉ tranh chấp 1/2 nghĩa chỉ đòi giá trị tương đương 2ti thì án phí là (400x5% + 400x4% + 1200x3%) triệu= 72 triệu, đóng trước 50% tương đương 36 triêu đồng

 Tuy nhiên do tranh chấp  Vì vậy nên tạm tính sát giá thực tế để có lợi cho mình. Bảng giá đất khu vực của anh, anh có thể xem tại trang web của thành phố hochiminhcity.gov.vn

Luật sư Nguyễn Đình Thái Hùng

Theo thuvienphapluat