Những yếu tố ảnh hưởng tới giá bất động sản (phần 2)

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN (PHẦN 2)

Xem thêm: Những yếu tố ảnh hưởng tới giá bất động sản (phần 1)

Ở phần trước chúng ta nói tới các yếu tố có mối liên hệ trực tiếp với Bất động sản, trong phần này chúng tôi tiếp tục đề cấp tới các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới BĐS như thế nào. Có 3 yếu tố chung bao gồm:

1.   Những yếu tố chính trị pháp lý ảnh hưởng tới giá bất động sản

Sự thay đổi về đường lối chính sách của Nhà nước và chính quyền địa phương có thể có những tác động đến hoạt động của thị trường BĐS nói chung và sự đầu tư vào lĩnh vực BĐS nói riêng.

Cụ thể là:

* Các chính sách có tác động gián tiếp như: sự khuyến khích đầu tư bên ngoài vào địa phương có thể làm tăng nhu cầu về BĐS qua đó có thể làm cho giá BĐS gia tăng.

* Các chính sách tác động trực tiếp như:

* Chính sách cho phép Việt kiều mua BĐS tại Việt Nam. * Chính sách cho phép những người không có hộ khẩu thành phố được mua nhà tại thành phố.

* Chính sách tài chính áp dụng đối với những người được nhà nước giao đất, cho thuê đất...

* Chính sách tín dụng đối với hoạt động đầu tư vào lĩnh vực BĐS

* Các chính sách thuế của Nhà nước đối với BĐS

Xem thêm: Dịch vụ thẩm định giá Bất động sản

định giá nhà đất

2. NHỮNG YẾU TỐ THUỘC VỀ KINH TẾ VĨ MÔ: ẢNH HƯỞNG TỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Đó là các yếu tố kinh tế liên quan như

* Tình hình cung-cầu BĐS trong khu vực

* Đặc điểm của những người tham gia thị trường BĐS trong khu vực

* Các điều kiện của thị trường BĐS trong khu vực

* Hiện trạng vùng lân cận (cơ sở hạ tầng như đường, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc...)

* Mức độ tăng trưởng GDP hàng năm của vùng

* Thu nhập bình quân hàng năm của người dân trong vùng (thuộc nhóm cao, trung bình hay thấp) so với các vùng khác

* Khả năng đáp ứng nhu cầu tín dụng của hệ thống tín dụng trong vùng;

* Số lượng các lô, thửa đất trống trong vùng

* Mức giá bình quân các loại đất trong vùng

* Tỷ lệ thuê và mức thuế suất

* Mức độ lạm phát chung

* Tình hình thị trường lao động, thị trường chứng khoán, thị trường tín dụng trong vùng.

3. Những yếu tố xã hội

Các yếu tố xã hội cũng tác động lớn đến giá trị BĐS. Một khu vực mà mật độ dân số đột nhiên tăng cao do tốc độ tăng của dân số cơ học thì giá trị BĐS nơi đó sẽ tăng lên do cân bằng cung-cầu bị phá vỡ. Mặt khác các yếu tố khác trong vùng như: chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, trình độ dân trí, vấn đề an ninh, tập quán người dân trong vùng cũng có ảnh hưởng đến giá trị của BĐS. Tình trạng những người sống trong BĐS, tình trạng sức khoẻ, nghề nghiệp và tình trạng việc làm, các mối quan hệ tình cảm gia đình, xã hội của những người đang chung sống... Những vấn đề liên quan đến thuyết phong thuỷ.

Xem thêm: Thẩm định giá Bất động sản uy tín, chuyên nghiệp