Bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Quyết định ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019

Bài cùng tác giả

loading...

Đang tải...