Phân chia tài sản như thế nào?

Câu hỏi: Ông bà tôi có 2 mảnh đất, 1 mảnh 1600m với 1 mảnh 400m. ông bà có 5 người con, 2 trai, 3 gái. Đây là mảnh đất của ông bà tôi chứ không phải của tổ tiên để lại. Bố tôi là con trưởng nên sau khi lấy vợ đã ra ngoài ở riêng trên mảnh đất 400m, cò chú tôi ở với ông bà. Trước khi ông tôi mất, năm 2008 ông có viết di chúc nhưng lại ko có người làm chứng đồng thời cũng ko đưa đi lên xã công chứng mà cất trong tủ. Năm 2011 ông tôi mất và trước khi mất 3 tháng có giao lại tờ di chúc cho bố tôi giữ. Tôi muốn hỏi di chúc này có hiệu lực gì với pháp luật hay ko? Tôi đã tìm hiểu thỳ di chúc ông tôi để lại thuộc di chúc không có người làm chứng nhưng đó là do tự tay ông tôi viết và có ký tên. Vậy tôi muốn nhờ luật sư tư vấn cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn,

Di chúc văn bản hợp pháp được quy định theo khoản 4 Điều 652 BLDS:

 Điều 652. Di chúc hợp pháp  

1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

 Di chúc bạn nêu không có người làm chứng nên còn phải tuân thủ Điều 655 và 653 của BLDS:

 Điều 653. Nội dung của di chúc bằng văn bản   

1. Di chúc phải ghi rõ:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản;

đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

2. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

 Điều 655. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 653 của Bộ luật này.

 Tôi tin là bây giờ bạn có thể tự xem xét vụ việc của mình.

 Trân trọng!

LS Cao Sỹ Nghị

101 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận TP. HCM

Theo danluat.thuvienphapluat

loading...

Đang tải...