Mua nhà đất bằng giấy tay mua đi bán lại qua nhiều người có thể làm sổ đỏ được không?

Trả lời: Về hình thức chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật căn cứ tại khoản 2 Điều 689 Bộ Luật Dân sự 2005. Do vậy, nếu các bên chỉ làm hợp đồng viết tay mua đi bán lại qua nhiều người mà không công chứng thì hợp đồng sẽ không có giá trị pháp lí.

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Đất Đai 2013.

Vì vậy, việc mua nhà trên của bạn là không hợp lệ, Nếu mua thì rất khó để hợp thức hoá nhiều khả năng cơ quan có thẩm quyền sẽ không cấp sổ. Hơn nữa bạn không cung cấp chính xác địa chỉ nơi có đất và nhà toạ lạc với diện tích đất có nhà hiện hữu như trên nhiều khả năng sẽ không đủ điều kiện để tách thửa, bạn cần tham khảo quyết định về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa của UBND nơi có bất động sản.

Theo diaoconline

Bài viết mới nhất