Mẹ tôi để lại di chúc chỉ có chữ ký và chị họ tôi làm chứng, di chúc có hiệu lực không?

Vấn đề bạn hỏi tôi có một vài lời khuyên như sau:

Để xác định xem di chúc của mẹ bạn có hợp pháp hay không thì bạn có thể đối chiếu với quy định sau đây: Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự:

- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

- Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

Theo đó, mẹ bạn trước khi mất có để lại di chúc, nếu mẹ bạn tự tay viết và ký hoặc điểm chỉ vào di chúc đó và việc cháu của mẹ bạn làm chứng là hợp pháp.

Mặt khác, nếu trong trường hợp di chúc không hợp pháp thì di sản của mẹ bạn được chia theo pháp luật. Theo đó di sản của mẹ bạn sẽ được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của mẹ bạn bao gồm: bố bạn (nếu bố bạn còn sống và không ly hôn với mẹ bạn); con ruột của mẹ bạn; ông và bà ngoại bạn ( nếu ông, bà ngoại bạn còn sống). Chị em của mẹ bạn chỉ được thừa kế di sản của mẹ bạn nếu những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất không còn ai hoặc thuộc các trường hợp pháp luật cấm.

Theo diaoconline

Bài viết mới nhất