Làm thủ tục chuyển nhượng đất, tại sao phải có giấy kèm chữ ký của các thành viên trong gia đình?

Trả lời:

Đối với vấn đề của bạn tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:


Căn cứ vào Điều 645 Bộ luật dân sự 2005 về thời hiệu khởi kiện về thừa kế: “Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.”

Theo như bạn trình bày, thì ông nội bạn đã mất quá 10 năm do đó thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế của các cô chú bạn đã hết.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm a khoản 2.4 mục 2 chương 1 Nghị quyết số 01/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 10/08/2004 thì: “Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết”.

Như vậy, ông bà nội bạn có 5 người con thì 5 người con này có quyền khởi kiện ra tòa để yêu cầu phân chia tài sản chung chưa chia (phần di sản của ông nội bạn để lại trong khối tài sản chung với bà nội bạn mà ông không để lại di chúc).
Với trường hợp của bạn, phòng TNMT trả lời như vậy là đúng theo quy định của pháp luật.

Theo diaoconline.vn

Bài viết mới nhất