Di chúc không chữ ký có hợp pháp?

Trả lời:

Điều 653 và 655 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về di chúc bằng văn bản không có người làm chứng như sau: Người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc. Nội dung của di chúc bằng văn bản phải ghi rõ:

- Ngày, tháng, năm lập di chúc;

- Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

- Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

- Di sản để lại và nơi có di sản;

- Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ….

Như vậy, những dòng tâm sự mẹ bạn viết có nội dung để lại toàn bộ tài sản của mẹ bạn cho chị gái bạn có thể xem đó là nguyện vọng của mẹ bạn trước khi mất. Tuy nhiên, theo thông tin bạn cung cấp thì những gì mẹ bạn viết không thỏa mãn các điều kiện quy định của pháp luật về bản di chúc hợp pháp. Do vậy, tờ giấy mẹ bạn viết không có căn cứ để xem đó là bản di chúc, không có giá trị làm chứng cứ pháp lý để chia di sản thừa kế.

Ths, Ls Phạm Thanh Bình (VnExpress)
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Bài viết mới nhất