Có tên trong hộ khẩu có được chia tài sản không?

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

Theo đó, người sử dụng đất hợp pháp được xác định là người được ghi tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong trường hợp này, vợ chồng bạn được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản này được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Vợ chồng bạn được xác định là người sử dụng đất hợp pháp.

Mặt khác, theo Khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013), Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

Theo đó, sổ hộ khẩu có giá trị xác định nơi cư trú của công dân và chỉ có ý nghĩa xác định quyền tài sản khi tài sản đó là tài sản chung của hộ gia đình, theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Dân sự 2005: “Điều 108. Tài sản chung của hộ gia đình Tài sản chung của hộ gia đình gồm quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, rừng trồng của hộ gia đình, tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung, được thừa kế chung và các tài sản khác mà các thành viên thoả thuận là tài sản chung của hộ.”

Theo diaoconline

Bài viết mới nhất