Bán nhà có sổ đỏ chung phải làm thủ tục gì?

Tại khoản 1 Điều 106 của Luật Đất đai người sử dụng đất được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đáp ứng các điều kiện sau :

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, để bán được căn nhà đó trước hết bạn phải làm thủ tục tách sổ đỏ từ sổ đỏ chung mang tên em bạn.

Trình tự, thủ tục tách hợp thửa bạn tham khảo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, và được sửa đổi bổ sung tại Điều 29 khoản 6 Nghị định 88/2009/NĐ-CP.

Theo Diaoconline

Bài viết mới nhất