Hà Nội: Chủ đầu tư phải làm sổ đỏ trong vòng 30 ngày

Quy định mới về cấp sổ đỏ tại các dự án phát triển nhà ở Hà Nội nêu rõ, sau khi hoàn thành công trình, trong thời hạn không quá 30 ngày, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội các giấy tờ dự án theo quy định để làm sổ đỏ.

Ảnh minh họa.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND TP Hà Nội, nhằm đẩy nhanh tiế độ cấp sổ đỏ tại các dự án phát triển nhà ở.

Quyết định mới sửa đổi Điều 32 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở như sau:

Sau khi hoàn thành công trình (đối với từng tòa nhà hoặc toàn bộ các tòa nhà của dự án), trong thời hạn không quá 30 ngày, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Sở TN&MT) các giấy tờ dự án theo quy định.

Trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư.

Sau khi hoàn thành kiểm tra, Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra. Trường hợp đủ điều kiện cấp sổ đỏ, Văn phòng Đăng ký đất đai hướng dẫn chủ đầu tư làm thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ nhà ở cho bên mua theo quy định...
Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra của Văn phòng Đăng ký đất đai, chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp một bộ hồ sơ đăng ký, cấp sổ đỏ thay cho người nhận chuyển nhượng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký, làm thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ và làm thủ tục trình Giám đốc Sở TN&MT ký quyết định cấp sổ đỏ không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần giải trình, bổ sung hồ sơ thì trong thời gian 10 ngày làm việc.

Trường hợp chủ đầu tư thực hiện đồng thời việc chuẩn bị hồ sơ và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tiếp nhận và xử lý không quá 45 ngày làm việc.

Theo BizLIVE
loading...

Đang tải...