Bắt buộc chủ đầu tư phải báo cáo về dự án bất động sản đến nay vẫn chưa có chế tài

Theo quy định mới của Thông tư 11/2013/TT-BXD thì chủ đầu tư các dự án BĐS phải báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án BĐS định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm về Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng. Theo đó, nhà nước sẽ thay mặt người dân quản lý thị trường bất động sản, giúp cho thị trường ngày càng minh bạch, tránh tổn thất cho người dân.

>> Nguyên nhân khiến thị trường bất động sản đóng băng

Theo đó, từ ngày 01/10 này các dự án BĐS trên toàn quốc phải cập nhật thông tin tiến độ thường xuyên. Và hàng quý Sở Xây dựng các tỉnh, thành phải báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án BĐS trên địa bàn. Trong các báo cáo tổng hợp nêu trên cần ghi rõ các trường hợp chủ đầu tư có sai phạm trong quá trình triển khai dự án BĐS để xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị UBND cấp tỉnh biện pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở và kinh doanh BĐS. Như vậy thị trường bất động sản sẽ ngày càng minh bạch hơn, niềm tin của người dân mới được hồi phục.

                         Căn hộ happyvalley

Ngoài ra trong báo cáo, chủ đầu tư phải nêu rõ được tình hình triển khai đầu tư xây dựng, tiến độ GPMB; tình hình đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; tình hình đầu tư xây dựng công trình. Đối với các dự án đã hoàn thành quá trình đầu tư xây dựng, chủ đầu tư tiếp tục báo cáo tình hình kinh doanh tại dự án cho đến khi bán, cho thuê toàn bộ BĐS được phép kinh doanh trong dự án.

Đối với Sở Xây dựng các tỉnh, thành có trách nhiệm lập báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án BĐS; báo cáo tổng hợp về tình hình triển khai đầu tư xây dựng các dự án; tình hình GPMB; kinh doanh tại các dự án BĐS cũng như giao dịch BĐS và thu ngân sách từ đất đai, từ giao dịch BĐS trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tiến Tài - Phó giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết: Thông tư 11 ra đời là sự cần thiết cho những cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, BĐS. Đối với tỉnh Bắc Ninh sau khi Thông tư số 11 có hiệu lực chúng tôi đã ban hành công văn gửi các chủ đầu tư dự án để đôn đốc việc báo cáo theo đúng các quy định. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có chủ đầu tư nào thực hiện được việc báo cáo này, bởi hiện nay tình hình triển khai các dự án BĐS còn rất khó khăn, chủ yếu là hoạt động cầm chừng.

Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc sàn BĐS Sao Việt cho rằng: Mặc dù đã có quy định các sàn BĐS phải báo cáo giao dịch hàng tháng với Sở Xây dựng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có cơ quan quản lý nào chịu trách nhiệm giám sát việc này. Bởi vậy mới có tình trạng gần như các sàn không báo cáo với Sở Xây dựng.

Cũng theo ông Tài việc yêu cầu các chủ đầu tư dự án báo cáo là việc rất tốt và khoa học, thế nhưng nhiều chủ đầu tư vẫn không chấp hành theo các quy định này của Nhà nước. Bởi hiện các chế tài để xử lý trong Thông tư vẫn chưa quy định cụ thể, và việc xử lý này cũng không có trong Nghị định 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, BĐS, khai thác, sản xuất VLXD, quản lý các công trình kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở. Tôi nghĩ sắp tới việc biên soạn thay thế Nghị định 23, Bộ Xây dựng nên lưu ý để thêm nội dung này vào cho chi tiết.

Nguồn Báo xây dựng điện tử

loading...

Đang tải...