Tiêu chí để định giá bất động sản

 

Tiêu chí để định giá bất động sản

Tùy vào mục đích và phương pháp thẩm định giá, người thẩm định sẽ lựa chon những tiêu chí khác nhau cho phù hợp. Chính vì vậy, 2 tài sản gần nhau, khi thẩm định giá có thể sẽ được định giá bởi những tiêu chí khác nhau, và cho ra đơn giá chỉ dẫn khác nhau. Nên không thể đưa ra mức giá chung cho các tài sản nằm trong một khu vực, một con đường là như vậy.

Ngoài các tiêu chí như diện tích, độ rộng và độ sâu của hẻm, khu vực và vị trí bất động sản tọa lạc, người thẩm định giá bất động sản còn quan tâm đến xây dựng, giá trị còn lại của căn nhà thẩm định để tính toán đưa ra mức gia chính xác nhất. Ngoài ra, tiện ích xung quanh nhà và thu nhập có được từ tài sản cũng được thẩm định viên khai thác để định giá bất động sản. Nhưng không hẳn bất động sản nào cũng cần sử dụng hết những tiêu chí trên để đánh giá.

Đối với đất trống, thẩm định viên thường sử dụng phương pháp so sánh để đánh giá giá trị của tài sản, theo đó các tiêu chí liên quan đến cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, hay quy mô của bất động sản sẽ được lựa chọn làm tiêu chí đánh giá. Đối với nhà thì sử dụng đơn giá xây dựng, kết hợp với việc đánh giá lại thời gian sử dụng và từ đó đưa ra giá trị còn lại của tài sản. Đối với một số tài sản không tìm được các bất động sản tương đồng đang được rao bán trong cùng khu vực, thì sử dụng các phương pháp như chi phí, thu nhập, thặng dư và lợi nhuận.

Nói tóm lại, khi định giá bất động sản, tùy vào loại bất động sản mà người thẩm định viên sử dụng các tiêu chí khác nhau để định giá. Chính vì vậy, những tài sản không giống nhau sẽ có mức giá khác nhau chứ không có chuyện cùng một khu vực thì đơn giá giống nhau.

Bài viết mới nhất