Các mục tiêu để định giá bất động sản

Nhiều người vẫn còn thắc mắc chẳng hiểu chứng thư thấm định giá dùng để làm gì, mình post lên đây để các bạn của mình biết nhé. Còn nhiều sai sót mong ai có chuyên môn góp ý dùm.

Mục tiêu của định giá phản ánh nhu cầu sử dụng tài sản cho một công việc nhất định. Nó phản ánh mặt lợi ích mà chủ thể tạo ra cho mỗi công việc hay giao dịch đã được xác định. Chính vì vậy, mục tiêu của định giá là một yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp định giá.

Mục tiêu của định giá bất động sản bao gồm:

  1. Định giá cho các mục đích của chính quyền.

-          Báo cáo tài chình

-          Thu mua cưỡng bức

-          Các mục đích đánh thuế

  1. Định giá để thuê mướn
  2. Định giá để bảo hiểm
  3. Định giá cho báo cáo tài chính
  4. Định giá cho mục đích đầu tư

Sự tăng trưởng về lợi nhuận và tính cạnh tranh của một doanh nghiệp tùy thuộc vào sự lựa chọn có hiệu quả các phương án đầu tư. Để đầu tư hiệu quả thì cần phải nhờ đến các chuyên gia định giá, họ có đủ các tiêu chuẩn đề giúp bạn chọn mua những căn nhà có giá hời nhất.

  1. Định giá cho mục đích cầm cố
  2. Định giá cho mục đích cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

 

Bài viết mới nhất