5 lý do chủ sử dụng BĐS định giá chính xác BĐS của mình hơn Chuyên viên thẩm định giá.

Tại sao tôi nói như vậy, bởi các lý do sau đây:

  • Lý do 1: Không ai hiểu hết BĐS đang định giá bằng chính chủ sử dụng BĐS.
  • Lý do 2: Không ai nắm giá giao dịch trong khu vực BĐS định giá bằng người ở nơi đó.
  • Lý do 3: Chủ sử dụng BĐS đó dễ tìm dữ liệu so sánh dùng làm định giá hơn người ngoài.
  • Lý do 4: Đã có phần mềm định giá BĐS trực tuyến dinhgianhadat.vn giúp chủ sử dụng BĐS làm việc này dễ dàng.
  • Lý do 5: Vì tôi là chuyên viên định giá của cty định giá lớn và có uy tín nhưng tôi chưa bao giờ định giá chính xác hơn chủ sử dụng BĐS. nên tôi nói như vậy.

Vậy nguyên nhân vì sao mà họ phải thuê chuyên viên định giá. Có thể cũng vì các lý do sau:

  • Lý do 1. Chủ sử dụng BĐS không tin vào kết quả do họ định ra.
  • Lý do 2. Do người khác không tin kết quả định giá của chủ sử dụng BĐS.
  • Lý do 3. Do họ lười suy nghĩ và làm việc này. Họ chấp nhận mất tiền.
  • Lý do 4. Họ chưa sử dụng phần mềm dinhgianhadat.vn
  • Lý do 5. Do người ta thường tin vào tờ giấy có chứng nhận của cơ quan được phép làm ra nó (chứng thư định giá) hơn là kết quả thực sự.

Bài viết mới nhất