Hải Dương sắp có thêm một khu đô thị sinh thái

Khu đô thị sinh thái được xây dựng sẽ góp phần đưa huyện Kinh Môn trở thành thị xã

Dự án trên địa bàn xã Hiệp An, huyện Kinh Môn với diện tích giai đoạn 1 là 35,92 ha. Mục tiêu nhằm hình thành khu dân cư đô thị mới có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, khớp nối với hạ tầng khu vực xung quanh; khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu nhà ở và nhu cầu phát triển đô thị của huyện, góp phần từng bước hoàn thiện quy hoạch chung và tiến tới đưa huyện Kinh Môn trở thành thị xã.

Tại cuộc họp về tình hình đầu tư trên địa bàn mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã đồng ý giao cho Công ty CP Thành Công thực hiện dự án này. Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định; Huyện Kinh Môn và Sở Tài nguyên & Môi trường sớm tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Huyện Kinh Môn nằm phía đông bắc tỉnh Hải Dương, có diện tích trên 16.349 ha, gồm có 25 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn. Thị trấn Kinh Môn mở rộng bao gồm 3 thị trấn: Kinh Môn, Phú Thứ và Minh Tân.

Theo đề án quy hoạch chung xây dựng đô thị Kinh Môn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thì hướng quy hoạch chung sẽ lấy lõi là thị trấn Kinh Môn mở rộng sang 2 thị trấn Phú Thứ và Minh Tân, tạo thành chuỗi phát triển đô thị. Đô thị lõi với 3 thị trấn làm trung tâm sẽ nâng cấp lên đô thị loại IV, từ đó làm cơ sở đưa toàn huyện trở thành thị xã vào năm 2015 theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng của toàn tỉnh.

Việc quy hoạch sẽ được thực hiện trên diện tích là 16.349ha; gồm tất cả 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Với quy mô dân số dự kiến đến năm 2015 là 168.000 người. Đến năm 2020 là 180.000 người.

Theo Đầu tư

Bài viết mới nhất