Thủ tục xin được cấp sổ đỏ

Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Công ty Luật Hợp danh Thiên Thanh trả lời:

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất được quy định trong Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ và được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 88/2009/NĐ-CP của chính phủ.

Theo các quy định trên thì trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât  lần đầu đối với cá nhân, hộ gia đình như sau:

* Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã; Trường hợp công dân có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể đi nộp hồ sơ thì ủy quyền cho người khác làm thay bằng văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ; Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân làm lại theo đúng quy định

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định

b) Bước 2: Trong thời hạn 40 ngày làm việc (bao gồm thời gian niêm yết công khai tại UBND xã, thị trấn): Cán bộ địa chính xã, thị trấn tiến hành đo đạc, lập biên bản đo đạc, xác minh hiện trường có xác nhận của chủ sử dụng đất; hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo UBND xã, thị trấn phê duyệt và lập danh sách niêm yết công khai (Thời gian niêm yết công khai là 15 ngày).

Sau thời gian xem xét các ý kiến đóng góp đối với các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; UBND xã, thị trấn xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hòan chỉnh hồ sơ, lập Tờ trình và chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính UBND huyện.

c) Bước 3: Sau khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND chuyển về, UBND xã, thị trấn gửi Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính và lệ phí đo đạc cho công dân

d) Bước 4: Công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã

- Công dân nộp lại giấy biên nhận nộp hồ sơ

- Xuất trình chứng từ gốc nộp tiền theo thông báo của Chi cục thuế, biên lai nộp lệ phí đo đạc và nộp bản sao

- Ký nhận vào sổ theo dõi trả kết quả và nhận kết quả.

- Trường hợp người đến nhận kết quả không phải là người đứng tên trong giấy phép chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả

- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.

Theo quy định trên, trong thời gian xét duyệt hồ sơ có thủ tục đo đạc của địa chính xã về hiện trạng đất, có xác nhận của chủ sử dụng đất. Việc xã yêu cầu gia đình bạn tự đi đo lại là không đúng. Đây là một khâu của thủ tục do cán bộ UBND xã thực hiện.

Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 88/2009/NĐ-CP quy định: Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là  “Không quá năm mươi (50) ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu”. Bạn  căn cứ vào thời gian trên, chuẩn bị hồ sơ hợp lệ, nộp trực tiếp tại UBND cấp xã để tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian sớm nhất.

Chúc bạn thành công!

(Theo CafeLand)

Bài viết mới nhất