Thủ tục chuyển từ đất ruộng sang đất ở

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Điều 167 Khoản 3 Điểm a Luật Đất đai 2013 quy định: “a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;”

Như vậy, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hai bên không có hiệu lực khi thực hiện bằng giấy viết tay.

Để sở hữu hợp pháp và thực hiện các quyền đối với bất động sản, bạn cần thỏa thuận với người chủ cũ để thực hiện lại thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, cụ thể bao gồm các thủ tục sau :

1. Lập Hợp đồng chuyển nhượng được công chứng bởi tổ chức hành nghề công chứng ;

2. Nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ, trong đó, thuế thu nhập cá nhân được xác định là 2% giá trị chuyển nhượng, lệ phí trước bạ là 0.5 % giá tính lệ phí trước bạ

3. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất (sang tên)

Sau khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sang tên cho bạn thông qua các thủ tục nêu trên, bạn có thể làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nếu phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013. Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất bạn đọc tham khảo thêm tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Theo diaoconline

Bài viết mới nhất