Mua dự án căn hộ dịch vụ cho thuê có được cấp sổ hồng không?

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Thứ nhất: Các trường hợp được cho thuê đất

Căn cứ theo điều 56 Luật Đất Đai 2013: 1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

đ) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê;

Căn cứ theo quy định trên, thì tổ chức kinh tế thuộc trường hợp được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê.

Thứ hai: Người mua căn hộ cho thuê có được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà lâu dài không ?

Luật Nhà Ở 2014, Điều 9. Công nhận quyền sở hữu nhà ở

4. Đối với nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để cho thuê mua, để bán thì không cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư mà cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua, người mua nhà ở, trừ trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở chưa cho thuê mua, chưa bán; trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

Căn cứ theo quy đinh trên nếu dự án nhà ở cho thuê thì chủ đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

Nhà cho thuê phụ thuộc vào thời hạn thuê đất của dự án nên nhà nước chỉ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà có thời hạn.

Theo diaoconline

Bài viết mới nhất