Chồng đi lao động ở nước ngoài muốn bán căn hộ ở Việt Nam phải làm thế

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 213 Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 thì sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia; vợ chồng có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; vợ chồng thỏa thuận hoặc ủy quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

Trong trường hợp của bạn, giấy tờ nhà đất do cả hai vợ chồng người bán đứng tên, nhưng chồng bạn không có mặt tại Việt Nam.

Căn cứ theo quy định tại Điều 126 Luật Nhà ở 2014 thì việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu.

Đối chiếu quy định tại Điều 193, Điều 194 Bộ luật Dân sự 2015 thì bạn chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật. Và người được ủy quyền phải thực hiện việc định đoạt phù hợp với ý chí, lợi ích của chủ sở hữu.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, chồng bạn được ủy quyền cho bạn. Khoản 2 Điều 55 Luật Công chứng 2014 quy định: “Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền”. Do chồng bạn ở bên Nga không thể về Việt Nam nên hợp đồng ủy quyền của bạn cần phải được công chứng tại hai nơi khác nhau, và bạn cần làm hợp đồng ủy quyền bên Nga trước và đến Đại sứ quán của Việt Nam tại Nga để công chứng hợp đồng ủy quyền trên sau đó gửi về Việt Nam để bạn tiếp tục mang hợp đồng ủy quyền này đến tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam để được công chứng một lần nữa. Sau khi đã hoàn thành thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền theo đúng quy định thì bạn hoàn toàn có thể thay chồng bạn bán căn nhà.

Theo diaoconline.vn

Bài viết mới nhất