Một vài thắc mắc về định giá bất động sản

Hiện nay định giá bất động sản là một công việc đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ và cả nghệ thuật. Vẫn biết là thế, nhưng tôi vẫn không giải thích được định giá bất động sản như thế nào cho chính xác. Bởi tôi thấy có trường hợp 1 căn nhà cần thẩm định, thuê 2 công ty khác nhau lại cho ra kết quả khác nhau, cùng thời gian, cùng địa điểm nhưng kết quả lại chênh nhau rất nhiều? Nếu vậy thì tôi phải tin vào bên nào. Còn một điều nữa mà tôi thắc mắc, đó là tại sao khi định giá bất động sản thì thường các ngân hàng đều không chấp nhận giá đó mà thường họ tự định giá. Có một điều nữa là nếu như ly dị, muốn phân chia tài sản thì có thể dử dụng chứng thư thẩm định giá này cho mục đích đó hay không.

Nếu chứng thư thẩm định giá mà mình thấy giá không phù hợp và không muốn chấp nhận giá đó thì có được hay không. Có trường hợp là khi công ty thẩm định giá cấp chứng thư cho mình và thu tiền, nhưng mình lại thấy mức giá đó không phù hợp, và không chấp nhận chứng thư đó. Quyết định không trả tiền cho công ty này, nhưng công ty này không chịu, và nói rằng mình đã ký hợp đồng định giá, việc chấp nhận hay không chấp nhận mức giá mà thẩm định viên đưa ra là toàn quyền của mình. Nhưng mình vẫn phải chấp nhận chứng thư và trả thù lao theo đúng hợp đồng đã ký. Thử hỏi như vậy, nếu bên thẩm định giá đưa ra mức giá hoàn toàn không phù hợp với thị trường, mà vẫn bắt khách hàng trả tiền thì khách hàng phải làm như thế nào để bảo vệ lợi ích của mình?

Bài viết mới nhất