Hỏi về hành nghề định giá bất động sản

Chứng chỉ thẩm định giá do bộ xây dựng cấp có giá trị hơn hay là Bộ tài chính cấp có giá trị hơn.

Mình muốn hỏi những người có chứng chỉ thẩm định giá bất động sản và những người học đại học chuyên ngành thẩm định giá có được hành nghề như nhau không. Mình nghe một cô dạy môn thẩm định giá nói rằng, sinh viên học khoa thẩm định giá ra trường có bằng tốt nghiệp của chuyên ngành thẩm định giá nhưng vẫn phải thi lấy chứng chỉ thẩm định giá bất động sản do bộ xây dựng cấp, hoặc thi lấy chứng chỉ thẩm định về giá do Bộ tài chính cấp thì mới được hoạt động hành nghề định giá bất động sản. Nhưng mình lại thấy, một số trường mở lớp dạy chứng chỉ thẩm định giá bất động sản, chỉ cần yêu cầu đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, có kinh nghiệm 2, 3 năm gì đó, chuyên ngành kinh tế là có thể học và thi lấy chứng chỉ này. Vậy có bất công cho những người học đại học về thẩm định giá không? Vì họ học xong về thẩm định giá, trong đó bao gồm thẩm định giá bất động sản rồi, mà vẫn phải đi học chứng chỉ.

Ai có thể giải thích giúp mình về vấn đề này không? Mình vẫn chưa hiểu lắm về điều kiện để được hành nghề định giá bất động sản.

Bài viết mới nhất