Chứng thư định giá của ngân hàng

Vua roi minh co lam thu tuc the chap can nha de vay ngan hang, trong qua trinh lam thu tuc thi ngan hang dinh gia can nha cua minh la 4,6ty. Vay vui long cho minh hoi nhung dieu sau:

* Gia dinh gia cua ngan hang co dung voi gia thi truong? Hay la ho chi dinh gia cho co de minh vay? Va neu minh muon ban thi se tham khao gia nhu the nao de biet?

Cam on nhieu

Hong Diem

Bài viết mới nhất