Cậu tôi có căn nhà rộng 72m2 nhờ định giá

Chào a/c. Nhà cậu tôi có diện tích khuôn viên 70m2. Nhưng lại có trục trặc là hộ trên hộ dưới. Cậu tôi là căn hộ bên dưới, ngang 5 dài 14m. trên lầu là của người ta. có giấy tờ đàng hoàng, cậu tôi và hộ trên sống như vậy từ ngày xưa rồi. Cho tôi hỏi giờ tôi định giá như thế nào?

Bài viết mới nhất