XpHomes CT1A

  • Quốc lộ 32, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

  • Công ty TNHH Xuân Phương
  • bàn giao nhà và tháng 1/2016.
  • 25
  • 3
  • 1
  • 4
  •  
Chọn để xem các tiện ích