VIP SOUL

  • Vị trí

  • Tên khác: VSB
  • Khoảng cách đến trung tâm50
  • Chủ đầu tưMr.Boss
  • Diện tích khuôn viên: 100 m2
  • Diện tích sàn xây dựng: 1000 m2