Vinata Tower

  • 289, Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  • Công ty TNHH Quốc tế Liên doanh Vinaconex-Taisei
  • 3818 m2
  • 72733 m2
  • 24
  • 2
  • 21200 m2
  •  
Chọn để xem các tiện ích