Thuận Kiều Plaza

  • Vị trí

    190

190, Hồng Bàng P. 12, Q. 5. Là Trung Tâm thương mại, kết hợp cao ốc Văn Phòng và căn hộ.

  • Tên khác: Thuận Kiều Plaza