Thuận Kiều Plaza

  • 190, Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

190, Hồng Bàng P. 12, Q. 5. Là Trung Tâm thương mại, kết hợp cao ốc Văn Phòng và căn hộ.

  • Thuận Kiều Plaza
  • 33
  • 3
  • 1
  •  

Bản đồ Google map

Bản đồ quy hoạch