Thủ Thiêm Quận 2

  • Vị trí

    Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

  • Tên khác: TT