The Pegasuite

  • 1, Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

  • Công ty Cổ Phần Đầu tư Phương Việt ( Thuộc ngân hàng PVcombank )
  • 221980000 m2
  • 25
  •  

Bản đồ Google map

Bản đồ quy hoạch