Royal Marina Center

 • Phạm Văn Đồng , P. Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

 • Royal Marina
 • Marina Hotel J.S.C
 • Sở hữu vĩnh viễn
 • 5965.5 m2
 • 3733 m2
 • 1032.5 m2
 • 32
 • 4
 • 1
 • 5965.5 m2
 • 16
 •  
Chọn để xem các tiện ích