QH 930ha trung tâm HCM

  • Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Đây là quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực trung tâm của Tp. HCM

  • QH 930ha
  • 9300000 m2
  •  
Chọn để xem các tiện ích