Phú Thạnh Apartment

  • Vị trí

    53

53 Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Quận Tân Phú , TP.HCM ngay góc Thoại Ngọc Hầu. Gồm 784 căn hộ có diện tích từ 40-120m2.

  • Tên khác: Phú Thạnh Apartment