Lacasa

  • Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Gồm 05 block cao 25 - 35 tầng với 1.795 căn hộ

  • Vạn Phát Hưng
  • 25
  •  
Chọn để xem các tiện ích