Khu Tái Định Cư Phía Bắc

  • Vị trí

    P. Tân Phú, TP Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

  • Tên khác: Khu Tái Định Cư Phía Bắc