Khu đô thị Him Lam Green Park

  • Vị trí

    P. Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

  • Tên khác: Khu đô thị Him Lam Green Park