Khu Đô thị Dabaco Vạn An

  • Vị trí

    Xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

  • Tên khác: Dabaco Vạn An