Khu dân cư Vĩnh Phú 2

  • Vị trí

    NULL, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương