Khu Dân Cư Phúc Giang

  • Vị trí

    Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

  • Tên khác: Khu Dân Cư Phúc Giang