Khu dân cư phía Đông Thị trấn Sông Vệ

  • Vị trí

    NULL, Thị Trấn Sông Vệ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

  • Tên khác: KDC Sông Vệ