Khu Dân Cư Miền Đông

  • Vị trí

    Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

  • Tên khác: Khu Dân Cư Miền Đông