Khu dân cư Đồng Phú

  • Vị trí

    NULL, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi

  • Tên khác: KDC Đồng Phú