KDT Phúc Ninh

  • Vị trí

    Quốc lộ 1A, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

  • Tên khác: KDT Phúc Ninh