Imperia Garden

  • 203, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Diện tích dự án: 42.264 m2. Đất xây dựng chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại: 18.057,7 m2. Đất xây dựng nhà ở thấp tầng: 3.699,1 m2. Đất xây dựng công trình hỗn hợp văn phòng thương mại dịch vụ: 5.893,2 m2. Đất xây dựng trường tiểu học: 6.046,3 m2. Đất xây dựng đường giao thông nội bộ: 7.345,32 m2.

  • Công ty cổ phần HBI
  • 27
  •  
Chọn để xem các tiện ích