Hoàng Anh Gold House

  • Lê Văn Lương, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

- Diện tích đất: 39.574 m2 - Bao gồm 2 cụm (mỗi cụm 4 block) - 28 tầng - số căn hộ : 996 căn

  • Hoàng Anh Gia Lai
  • 28
  • 2
  •  

Bản đồ Google map

Bản đồ quy hoạch