Green Pearl City (C&T Plaza)

  • Đại Lộ Đông Tây, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

bao gồm 1 block văn phòng cao 25 tầng, 1 block chung cư cao 20 tầng trên khối đế cao 5 tầng (dịch vụ thương mại). Trong đó: Khối văn phòng khu A (1 đơn nguyên): 1.000 m2 mặt bằng Khối căn hộ khu B (3 đơn nguyên): 850x3 m2 mặt bằng Khối thương mại và dịch vụ (là phần chân đế ): 2.460 m2. gồm 2 tầng hầm và 5 tầng trên của một khối kiến trúc giao nhau, trong đó phần chồng tầng là 2 khối cao ốc văn phòng và chung cư 20 tầng A và B.

  • Green Pearl City (C&T Plaza)
  • Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật Tư
  • 25
  • 2
  • 2
  •  

Bản đồ Google map

Bản đồ quy hoạch